Bằng sáng chế thiết bị chống xoay cho khóa điện tử